Sekretessklaration

Spåra ditt besök på vår hemsida: På webbplatsen för Reikon Holidays spårar vi de allmänna besöksdata, inklusive datorns IP-adress, tidpunkten för förfrågan och de data som skickas av din webbläsare. Denna data kommer att användas för att analysera besökets beteende och välj.

 

Reikon Holidays använder denna information för att förbättra webbplatsen och dess verksamhet. Dessa data är så anonyma som möjligt och kommer inte att delas med tredje part.

 

Reikon Holidays använder Google Analytics för att hålla reda på hur folk använder webbplatsen och att undersöka effektiviteten av Reikon Holidays Adwords-annonser i Googles sökresultat.

 

Den information vi erhåller på detta sätt, inklusive datorns IP-adress, kommer att konverteras till och av Google på servrar i USA. Läs sekretesspolicyen för mer information. Där ser du även Google Analytics sekretesspolicy.

 

Google använder den här informationen för att hålla reda på hur vår webbplats används, för att kunna dela rapporter på Reikon Holidays hemsida och att kunna erbjuda sina annonsörer information om effektiviteten i sina kampanjer.

 

Google kan dela denna information med tredje part om juridiskt krävs av Google, eller om dessa tredje parter behandlar denna information för Google. Reikon Holidays kan inte påverka detta. Reikon Holidays har inte tillåtit Google att använda den Analytics-information som erhållits av Reikon Holidays i andra Google-tjänster.

 

Du har rätt att se, korrigera och ta bort din personliga information. Du kan skicka en begäran om åtkomst, korrigering eller radering av resten av data till info@reikonholidays.com. Reikon Holidays svarar så snabbt som möjligt, men säkert mellan fyra veckor efter mottagandet av begäran.

 

Reikon Holidays tar skydd för dina personuppgifter på allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att undvika missbruk, obehörig åtkomst, oönskade upplysningar och oönskade ändringar. Reikon Holidays hemsida använder ett tillförlitligt SSL-certifikat för att säkerställa att dina personuppgifter inte hamnar i fela händer.

 

Om du hade intrycket att dina uppgifter inte sparades på ett bra sätt, om det var tecken på missbruk eller om du vill ha mer information om säkerheten för de data som glädjas av Reikon Holidays, kontakta Reikon Holidays via e-post på info@reikonholidays.com. www.reikonholidays.com är webbplatsen för Reikon Holidays och är tillgänglig enligt följande:

 

Telefon: 619652713 / 636767076

Mailadress: info@reikonholidays.com

Postadress: Av. Del Mediterraneo, 78, 1: a våningen, dörr 4, 29730 Rincón de la Victoria, Málaga

Anläggningsadress: Calle Potosi nº11, 29018 Málaga

Budnummer för handelskammarens register:

 

PRIVATPOLITIK

När vi behöver få information från dig, kommer vi alltid att fråga dig att frivilligt ge oss det uttryckligen. Uppgifterna som samlas in via datasamlingsformulären på webbplatsen eller andra kanaler kommer att införlivas i vår databas, som ansvarar för behandlingen REIKON PROPIEDADES S.L (kallad REIKON). Denna enhet kommer att behandla uppgifterna konfidentiellt och uteslutande för att erbjuda de begärda tjänsterna, med alla rättsliga och säkerhetsgarantier som införs genom den nuvarande lagstiftningen om dataskydd och lag 34/2002 av den 11 juli, av informationssamhällets tjänster och elektronisk handel.

 

REIKON kommer inte att tilldela eller dela uppgifterna med tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

 

På samma sätt kommer REIKON att avbryta eller korrigera uppgifterna när de är felaktiga, ofullständiga eller inte längre nödvändiga eller relevanta för deras syfte, i enlighet med bestämmelserna i gällande lagstiftning om dataskydd.

 

Användaren kan återkalla det givna samtycket och utöva rätten till tillgång, rättelse, avbokning och vila genom att kontakta följande adress: Av. Del Mediterraneo, 78, våning 1, dörr 4, 29730 Rincón de la Victoria, Málaga, eller e-postadressen info@reikonholidays.com, vederbörligen identifiera sig och uttryckligen ange den konkreta rätten att utövas.

 

REIKON antar motsvarande säkerhetsnivåer som krävs enligt ovannämnda lagstiftning när det gäller dataskydd och andra tillämpliga bestämmelser. Det kan emellertid inte garantera systemets absoluta osårbarhet och tar därför inget ansvar för skador och förluster som härrör från förändringar som tredje man kan orsaka i datorsystem, elektroniska dokument eller filer från användaren.

 

Om du väljer att lämna vår hemsida via länkar till webbplatser som inte hör till vår enhet, kommer REIKON inte ansvara för sekretesspolicyerna för dessa webbplatser eller de cookies som de kan lagra på användarens dator.

 

Vår policy gällande e-post fokuserar på att skicka endast meddelanden som du har begärt att ta emot.

 

Om du föredrar att inte ta emot dessa meddelanden via e-post, erbjuder vi dig möjligheten att utöva din rätt att avbryta och avstå från mottagandet av dessa meddelanden i enlighet med bestämmelserna i avdelning III, artikel 22 i lag 34 / 2002, Tjänster för informationssamhället och elektronisk handel.